Автомобили
Заведения
Здравеопазване
Изкуство, Култура
Компютри, Интернет
Магазини
Медии
Недвижими имоти
Образование
Производство
Реклама
Селско стопанство
Строителство
Транспорт
Търговия
Услуги
Финанси
Хотелиерство
    www.sliven.biz / Издание

Вид: Бизнес Указател Сливен ще се издава върху електронен носител (CD)
      - автоматична инсталация
      - опростена за работа среда
      - минимални хардуерни изисквания
      - бързо търсене
   
Периодичност: Бизнес Указател Сливен се издава на тримесечие
      - март
      - юни
      - септември
      - декември
   
Разпространение: Бизнес Указател Сливен ще бъде лесно достъпен и добре разпространен
      - търговската мрежа
      - периодично безплатно копие за фирмите участници
      - онлайн
      - wap (през мобилен телефон)


mail: