УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

С използването на този интернет бизнес каталог се съгласявате с условията в потребителското споразумение за ползване на каталога на български фирми - SLIVEN.BIZ. Настоящите взаимоотношения се уреждат между каталога на българските фирми SLIVEN.BIZ  и ЕТ "ТераБайт", собственик на каталога, наричан по-долу SLIVEN.BIZ, от една страна и потребителите на каталога от друга.

SLIVEN.BIZ е марка на фирма ЕТ "ТераБайт". ЕТ "ТераБайт" е фирма регистрирана по Търговския закон на Република България.

 

ОБЩИ ПОЛОЖНИЯ

Условията за ползване регламентират взаимоотношенията между SLIVEN.BIZ, доставчика на услугите в Интернет бизнес каталога, и клиентите ползващи услугите. Целта на Бизнес каталога е лесно и бързо онлайн търсене и разглеждане на действащи в страната фирми от други такива или обикновения потребител. Използването на каталога от потребителите се приема като съгласие с Условия за ползване. При несъгласие клиентите са освободени от ангажимента да ползват услугите на бизнес каталогa.

SLIVEN.BIZ предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри.

SLIVEN.BIZ дава възможност за реклама и подаване на актуална информация в бизнес каталога на всички действащи в страната фирми.

Всички услуги, които се предлагат от SLIVEN.BIZ, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на SLIVEN.BIZ.

SLIVEN.BIZ не носи отговорност за достоверността на публикуваната информация, както и за последващи евентуални негативни резултати за трети лица от нейното публикуване. Интернет каталога запазва правото си да отстрани или поиска редакция на информация, която счита за неприемлива.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Под „Услуга” се приема възможността за подаване на актуална и точна информация и публикуване на рекламни карета от страна на всяка действаща в страната фирма и излагането на тази информация публично в SLIVEN.BIZ, правейки я достъпна за обиконoвeния потребител. След обработка в рамките на два работни дни, тази информация ще бъде видима за обикновения потребител онлайн на интернет сайта на SLIVEN.BIZ.

Каталогът SLIVEN.BIZпредоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Каталогът SLIVEN.BIZне носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на каталога SLIVEN.BIZпотребителя се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Потребителят се съгласява с условията за използване услугите каталога  SLIVEN.BIZпри изпълнение на това се счита, че потребителя е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА SLIVEN.BIZ

Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация и корегирането и, в рамките на два работни дни, след извършване на плащането от страна на клиента.

SLIVEN.BIZ, уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата или датата от касовата бележка, издадена на място в офиса на SLIVEN.BIZ: Сливен 8800; бул. "Бр. Миладинови" 10

Корекция в рамките на два работни дни на записите по желание на клиента.

Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата при попълване на клиентската форма.

Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи законите на РБ и международните актове.

SLIVEN.BIZ не публикува служебната информация за участващите фирми освен с тяхно съгласие с изключение на случаите когато се засягат правата и интересите наSLIVEN.BIZ, или ако това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.

В случай че установи нарушения в изпълнението на Общите условия, или нарушения на законите на РБ и международните актове, SLIVEN.BIZ запазва правото си да прекрати взаимоотношенията си с клиента, без предварително уведомяване, като не дължи никакви компенсации и обезщетения.

SLIVEN.BIZ не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

SLIVEN.BIZ запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

SLIVEN.BIZ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

SLIVEN.BIZ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в Общите условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. SLIVEN.BIZ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://sliven.biz/agreement.php


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в каталога като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

Клиента може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, в случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия от страна на SLIVEN.BIZ към клиента, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.

Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.

Клиентът може да използва свободно информацията, предоставена му от SLIVEN.BIZ, като няма право да я изтегля по никакъв начин, да си изработва база данни, въз основа на нея, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.

При използване УСЛУГИТЕ на SLIVEN.BIZ потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

С натискане бутона "СЪГЛАСЕН", потребителят се съгласява с Общите условия за ползване на Услугите на SLIVEN.BIZи се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Текстовата и графичната информации се подават за въвеждане в SLIVEN.BIZ единствено по електронна поща.

Изисквания за вида и обема на информацията:


При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща: catalog@sliven.biz


Координатите на SLIVEN.BIZ са следните :

GSM: +359 887 656 300 
Тel: +359 44 62 43 73
е-mail: catalog@sliven.biz